UV sterilizacija i UV dezinfekcija

Sterilizacija i dezinfekcija (razlika)

Kako bi zaštitili i sačuvali zdravlje populacije, u medicini se već dugi niz godina primenjuju različite mere dezinfekcije i sterilizacije. Usled svakodnevne izloženosti raznim štetnim mikroorganizmima između ostalih i virusom korona (COVID-19), koji je pogodio čitav svet, razvili smo proizvod koji u potpunosti uništava mikroorganizme. Da bi bliže pojasnili naš metod, važno je da znamo kako se borimo protiv bakterija i virusa.

Metoda antisepse je dezinfekcija i predstavlja skup svih mera i postupaka kojima se uništavaju i redukuju prouzrokovači infekcije ili se njihova virulencija oslabi tako da ne mogu da izazovu infekciju. Za razliku od asepse, antisepsa dozvoljava prisustvo oslabljenih mikroorganizama na površinama.

Metod asepse je sterilizacija i predstavlja potpuno odsustvo svih mikroorganizama. Ovim postupkom se uništavaju svi mikroorganizmi i njihove spore sa predmeta, materijala i instrumenata.

Kao jedan od vidova sterilizacije i dezinfekcije se primenjuju ultraljubičasti zraci (UV) koji imaju jako baktericidno - germicidno dejstvo i uništavaju veoma brzo čak i vrlo otporne mikroorganizme. Ovo predstavlja jedan od vidova prirodne dezinfekcije i sterilizacije, jer kao što se hirurške sale sterilišu takozvanim Germicidnim lampama sa UV zracima (koja emituje 2537 angstrema), tako se i zemljina atmosfera prirodno dezinfikuje Sunčevim UV zracima. Spektralni opseg ultravioletnog (UV) zračenja je, po definiciji između 100 nm i 400 nm i nevidljiv je.

Podela spektra elektromagnetnog zračenja (talasne dužine izražene u nm) :

  • UV-A (dugi talasi) od 320 nm do 400 nm
  • UV-B (srednji talasi) od 280 nm do 320 nm
  • UV-C (kratki talasi) od 100 nm do 280 nm

Najefikasniji germicidni efekat ima talasna dužina od 253,7nm što pripada UV-C spektru talasa, pri kojoj se ne oslobađa ozon iz okolnog vazduha i predstavlja jedan od načina sterilizacije koji nema negativne posledice. U zavisnosti od vremenskog intervala u kojem je mikroorganizam izložen uticaju UV-C zračenja dolazi do trajnog oštećenja mikroorganizma, nemogućnosti njegove deobe pa i do potpunog uništenja.

Duže izlaganje direktnom UV-C zračenju nezaštićenih delova tela i očiju prouzrokuje površinske opekotine na koži i upalu sluzokože oka kod ljudi i životinja. Zbog toga je veoma bitno pravilno upotrebljavati opremu za UV sterilizaciju i dezinfekciju.

Kada se upotrebljavaju uređaji zatvorenog tipa kod kojih je direktno UV-C zračenje samo u unutrašnjosti uređaja, dok su u funkciji ne smeju se otvarati zaštitna vrata, skidati zaštitni sklopovi ili stavljati ruke u unutrašnjost uređaja. Takođe treba obratiti pažnju na znake upozorenja koji su postavljeni na kućištima ovih uređaja.

Primena UV zračenja

Za ove potrebe dostupne su danas tri vrste izvora UV-C zračenja:

1) UV lampe za dezinfekciju i UV sterilizaciju niskog pritiska standardne

2) UV lampe za dezinfekciju i UV sterilizaciju niskog pritiska visokog efekta

3) UV lampe za dezinfekciju i UV sterilizaciju živine srednjeg pritiska

Izbor tipa lampe zavisi od okolnosti u kojima se primenjuje. U većini slučajeva najprikladnije za upotrebu su lampe niskog pritiska.

Postoje tri polja primene UV zračenja:

1) UV Dezinfekcija i UV sterilizacija vazduha

2) UV Dezinfekcija i UV sterilizacija vode i nekih tečnost

3) UV Dezinfekcija i UV sterilizacija čvrstih površina, predmeta

Dezinfekcija I sterilizacija vazduha UV lampama otvorenog tipa (postavkom na zidove i plafone prostorija) se može obaviti:

  • Pasivno (prirodnom cirkulacijom vazduha)
  • Aktivno (forsiranom metodom cirkulacije)

Dezinfekcija i sterilizacija vode i nekih tečnosti se zasniva na opstrujavanju tretirane tečnosti oko samih izvora UV-C zračenja. U ovakvim primenama se koriste veći intenziteti UV zračenja jer su mikroorganizmi zaštićeniji od UV zračenja u vlažnim i tečnim sredinama nego u suvom vazduhu.

Dezinfekcija i sterilizacija čvrstih površina, predmeta se postiže upotrebom većeg broja UV lampi ili smanjenjem udaljenosti površine od izvora jer zahteva visok nivo UV-C zračenja. Uspešnost ovog postupka u mnogome zavisi od osobina tih površina i stepena njihove zaprljanosti. Pre sterilizacije ili dezinfekcije površine moraju biti čiste i po mogućnosti suve.

Dezinfekcija podova, zidova i plafona vrši se isključivo lampama otvorenog tipa sa direktnim zračenjem u prostoriji. Dejstvo ovih lampi tj. nivo sterilizacije zavisi od udaljenosti površina koje se tretiraju. Treba naglasiti da pri njihovom radu ljudi ne smeju boraviti u prostorijama, osim ako su zaštićeni zaštitnim sredstvima od UV zračenja. Obično su one u funkciji kada ljudi ne borave u prostorijama, van radnog vremena ili noću.

Ova tehnologija ima široku primenu u mnogim sferama. Može se koristiti u svim velikim zatvorenim prostorima kao sto su: lokalnom lečenju, medicinske ustanove, industrija farmacije, biotehnologije, veterina I farmerska proizvodnja, poljoprivredna industrija, prehrambena industrija, ugostiteljstvo, uslužne delatnosti, sport I rekreacija itd.

Uredjaji za UV dezinfekciju i UV sterilizaciju:

  1. MegaPower 30W
  2. UltraPower 60W
  3. PowerOne 300W