Novi Proizvodi

Na osnovu potreba tržišta, razvojni tim PowerTECH radi na sledećim razvojnim projektima.

 

UV MegaPowerAIR 72W

UV MegaPower AIR predstavlja novu liniju proizvoda, na bazi MegaPower 72W uređaja koji je proširen sa opcijom za filtraciju dezinfekciju i sterilizaciju vazduha. Uređaj će iati dvostruku primenu i dva načina rada, sterilizacija i dezinfekcija uređaja unutar komore, ili sterilizacija i dezinfekcija vazduha. Sterilizacija vazduha se obavlja putem germicidnih UVC lampi snage 72 W, i pogodan je za sterilizaciju vazduha do 60 m2.

Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u kancelarijskom prostoru ili za kućnu upotrebu.

 

UV PowerTorch 800W

UV PowerTorch 800W predstavlja osnovni model za otvorenu dezinfekciju ili sterilizaciju prostorija. Uređaj emituje jako UV svetlo iz gemicidnih lampi u UVC spektru. Pogodan je za korišćenje u hotelskim sobama, zajedničkim prostorijama, poput toaleta, bolničkim sobama, hodnicima, operacionim salama. Glavna upotreba je da se nakon čišćenja prostorija steriliše dok u njoj nema prisustva ljudi. Uređaj u osnovnoj varijanti poseduje kontrolu rada preko mobilne aplikacije, sa podešenim ciklusom trajanja ekspozicije UV svetlom.

Karakteristike uređaja

Dimenzije:           1,7 X 0.5 X 0.6 metara

UVC:                      Germicidne lampe u UVC spektru

Snaga lampi:       CCA 720W

Težina:                  80kg      

Napajanje:          220W

Kontrola:             WiFi – Aplikacija za podešavanje vremena dezinfekcionog ciklusa.

Uređaj je moguće nadograditi sa dodatnim senzorima za napredniju verziju sobnog sterilizatora, koja podržava dodatne sigurnosne senzore pokreta, senzore razdaljine, automatsko računanje vremena sterilizacije od mesta postavljanja uređaja, asistencija pri transportu uređaja (samohodnost), poboljšan korisnički interfejs, merenje količine izračene snage po uređaju.

 

 

SmartPlus Opcija

SmartPlus opcija predstavlja napredne senzori za sve UV uređaje. Ovi senzori omogućavaju real time praćenje uređaja u kojima su instalirani i obezbeđuju sledeće podatke:

  • Intenzitet UV svetla prilikom rada lampe. Pogodno je za servisiranje i računanje ukupnog izračenog UV zračenja. Omogućava signaliziranje servisnom centru ukoliko lampa nije u funkciji ili ukoliko je intenzitet UV zračenja opao u samom uređaju.
  • Detekcija kad je proces sterilizacije uključen. Ova opcija omogućava da se meri koliko je uređaj u upotrebi. Sa ovim senzorom omogućavamo da se prati rad uređaja kako bi se vlasniku uređaja omogućilo da proveri koliko je određeni aparat korišćen i da se na osnovu toga donese odluka ako bi aparat trebalo staviti na neko prometnije mesto. Ova opcija takođe ima primenu ukoliko se uređaj iznajmljuje, UV dezinfekcija kao usluga. Na osnovu podataka dobijenih, može se izvršiti naplata korišćenja sterilizacije.

 

UV PostBox

Model PostBox namenjen je firmama za prijem pošiljki dokumentacije. Ovaj model imam dvostruka vrata tako da zaposleni i klijent imaju UV barijeru.

 

Dimenzije PostBox uredjaja

Dimensions

40X26X22

Technology:

IoT Smart Device

Control:

Android/IOS

Sterilization power

30W

Lock:

Magnet

 

 

UV Food Delivery BOX

Food Delivery BOX je namenjen stanovništvu kako i firmama koje žele da obezbede sterilizaciju proizvoda, poput kesa, hrane, pica... Njegove dimenzije ga čine pogodnim za sterilisanje i dezinfekciju gabaritnijih predmeta.

 

Dimenzije FoodDelivery Box:

Dimensions

50X60X50

Technology:

IoT Smart Device

Control:

Android/IOS

Sterilization power

75W

Lock:

Two code

 

UV ElevatorPower - Sterilizacija liftova

UV ElevatorPower predstavlja model za sterilizaciju liftova, kao i za sterilizaciju vazduha koji radi potpuno autonomno sa nizom sigurnosnih senzora. Uređaj samostalno određuje doze zračenja u zavisnosti od veličene prostora lifta i pali se samo kada lift nije u upotrebi.